ROKODROMO
Img ROKODROMO

Eskalatzeko hormak 200 m2 koadroko azalera eskalagarria du (% 15 bertikala eta % 85 makurguneekin).

Hormaren neurriak: luzera 25 m eta altuera 8 m. Quiros eta 3D motatako panelak. Zailtasun maila ezberdineko 40 bide.

Jaitsiera guztietan daude sokak, eta eskura dago eskalatzeko behar den materiala (arnesak eta gri-griak). Monitore bat ere badago, materiala erabiltzen irakasteko.

Bi Boulder (35 m2): bata, egur margotuzkoa, eta bestea, erretxinazkoa, 30 m2 eta 35 m2-koak, hurrenez hurren. Biek dituzte 20, 25, 30 eta 45 graduko makurguneak.

Gainera, beste gune txiki bat dago, honako hauekin: Tabla multipresa, Campusa (2, 1 eta 1/2 falangerako gainjarriak dauden 12 listoiko hiru lerro) eta luzaketa-gunea.

ERABILPEN ORDUTEGIAK:

Rokodromo-boulderrera sartzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

Mailarik izan ezean eta lehenengo aldiz alta ematerakoan, instalazioa, materialen erabilera eta segurtasun neurriak ezagutu behar izango ditu erabiltzaileak. Rokodromoaren dinamizazioan diharduten pertsonek, aipaturiko azalpenak emateaz arduratuko dira. Oso kasu berezietan izan ezik, gaitasuna behin baino ez da frogatu behar izango. Sarrera mailakatua da:

 "1" MAILA daukanak dinamizazio orduetan erabili ahalko du soilik rokodromo-boulderra,

 • Astelehenetik ostiralera 10:00etatik 12:00etara
 • Astelehenetik ostiralera 17:00etatik 21:00etara, (boulderra soilik) familientzako eskalada ikastaroaren ordutegian, 17:00etatik 18:00etara.
 • Larunbatetan 09:30etatik 13:30etara. 

"2" MAILA daukanak rokodromo-boulderra instalakuntza orduetan

 • Astelehenetik ostiralera 09:00etatik 22:00etara (17:00etatik 18:00etara boulderra soilik familientzako eskalada ikastaroaren ordutegian) 
 • Larunbatetan 09:00etatik 21:30etara.
 • Igandeetan 09:00etatik 14:00etara eta 17:30etan 20:30etara.

_____________________________________________________________________

Muro de escalada con 200m2 de superficie escalable (15% vertical y 85% con desplomes).
Medidas del muro: 25m. de largo y 8m de alto.
Paneles de tipo Quirós y 3D, con más de 40 vías de diferentes grados de dificultad que se renuevan con frecuencia.
Cuerdas dispuestas en todos los descuelgues y con disponibilidad del material necesario para las escalada con cuerda (arneses y gri-gri) y un/a monitor/a para el aprendizaje y manejo de los mismos.
Dos Boulder, uno con paneles de madera pintada (35m2) y otro de resina (30m2) ambos con desplomes de 20, 25, 30 y 45 grados.
Además de una zona con Tabla multipresa, Campus (tres hileras de 12 listones superpuestos para dos falanges, una falange y media falange respectivamente) y zona de estiramientos.

HORARIOS DE UTILIZACIÓN:

Para acceder al Rocódromo-Boulder es necesario cumplir los siguientes requisitos:

SER APTO PARA UTILIZARLO. Para ello habrá que acreditar un nivel mínimo técnico de escalada y procedimientos de seguridad básica mediante un CONTROL DE APTITUD establecido. Salvo en casos excepcionales, sólo será necesario acreditar la aptitud una sola vez. La aptitud se clasificara además en dos niveles:

NIVEL I dará opción a utilizar el Rocódromo-Boulder solo en horas de dinamización bajo la supervisión del monitor:

 • Lunes a viernes 10:00-12:00.
 • Lunes a viernes 17:00-21:00 (solo boulder en el horario del curso de escalada para familias, de 17:00 a 18:00)
 • Sábados 9:30-13:30

NIVEL II que además dará opción a utilizar el Rocódromo-Boulder en el horario de la instalación:

 •  Lunes a viernes 09:00-22:00 (solo boulder en el horario del curso de escalada para familias, de 17:00 a 18:00)
 • Sábados 09:00-21:30.
 • Domingos 09:00- 14:00 y 17:30-20:30

 

TARIFAK / TARIFAS

Eguneroko sarrera
Entrada diaria

  4,00€  

Mota
Tipo

Hileko
Mensual

Hiruhileko
Trimestral

Urteko
Anual

Banakoa
Individual

8,00€ (*10,40€)

21,60€ (*31,20€)

64,00€ (*104€)

(*) Durangon ez erroldatuek %30eko errekargoa dute (tarifak parentesi artean). Hiruhileko eta urteko bonoak eskuratzeko aukera dago. Bono hauek Durangon erroldatuta daudenentzat %10 eta %20eko deskontua dute hurrenez hurren.

(*) Las personas no empadronadas en Durango tienen un recargo del 30% (tarifas entre paréntesis).

Existe la posibilidad de contratar bonos trimestrales o anuales. Para las personas empadronadas en Durango estos bonos tienen un descueto del 10% y el 20% respectivamente. 

HOBARIAK

Altan ematerako momentuan Durangon erroldatuta daudenei bakarrik aplikatuko zaizkie hobariak.

Hurrengo tarifak hobari eskubidea daukaten pertsonei aplikatuko zaizkie.

BONIFICACIONES

Las bonificaciones sólo podrán ser aplicadas a personas que están empadronadas en Durango en el momento del alta.

Las siguientes tarifas se aplican a las personas con derecho a bonificación:

Mota
Tipo

Hileko
Mensual

Hiruhileko
Trimestral

Urteko
Anual

Banakoa <18 urte
Individual <18 años

4.80€

13.00€

38.40€

Banakoa Ikaslea / Langabea
Individual Estudiante / Parada

6.40€

17.30€

51.20€

 

Elija el Filtrado
Todos:
Fijas:
Sesiones:
Código Actividad Curso Instalación Días Horario Edad Monitor Cupo Plazas
ROKODRO.BAJO ROKODROMO ROCOD. NIVEL BAJO LANDAKO I L-S HORARIO INSTALAZIO ORDUTEGIA De14Adelante MARI MAR/JOSEBA/ANDER ILIMITADO ILIMITADO Info/Alta
Durango Kirolak
Arripausueta, 3
48200 Durango
Telefono: +34 94 603 00 31
Email: info@durangokirolak.net